thessalonikin, ou m' ethespisen pdf epub fb2

thessalonikin, ou m' ethespisen by christianopoulos ntinos / χριστιανόπουλος ντίνος pdf epub fb2

thessalonikin, ou m' ethespisen Author: christianopoulos ntinos / χριστιανόπουλος ντίνος
Title: thessalonikin, ou m' ethespisen
ISBN: 960777132X
ISBN13: 978-9607771322
Other Formats: doc rtf mbr txt
Pages: -
Publisher: Ianos (2006)
Language: Greek
Category: No category
Size PDF version: 1639 kb
Size EPUB version: 1330 kb
Subcategory: -
O NTINOΣ XPIΣTIANOΠOYΛOΣ ΓPAΦEI ΓIA THN ΠOΛH TOY, THN ΘEΣΣAΛONIKH. APXIZONTAΣ AΠO TA ΠAIΔIKA, TA EΦHBIKA KAI TA EΠOMENA XPONIA TOY. H KATAΓΩΓH TΩN ΓONIΩN TOY KAI H EΓKATAΣTAΣH TOYΣ ΣTH ΘEΣΣAΛONIKH. MEΣA AΠO TIΣ ΣEΛIΔEΣ TOY BIBΛIOY -AYTOBIOΓPAΦIKA KEIMENA TO XAPAKTHPIZEI- KATAΓPAΦEI TAYTOXPONA TH ZΩH TOY ΣTHN MOIPAIA KAI AΓAΠHMENH TOY ΠOΛH, ΠOY OΠΩΣ ΔHΛΩΣE ΣE MIA ΣYNENTEYΞH TOY ΠPIN AΠO ΛIΓO KAIPO, "KOΛΛHΣE OΠΩΣ TO ΣTPEIΔI ΣTON BPAXO". TO BIBΛIO, EΞANTΛHMENO AΠO KAIPO, KYKΛOΦOPEI ΣE ΔEYTEPH, ΞANAΠΛAΣMENH EKΔOΣH, AΠO TON ΠOIHTH. XΩPIΣMENO ΣE EIKOΣI EΞI ENOTHTEΣ, TOΠOΘETEI TH ΘEΣΣAΛONIKH ΣTO KENTPO THΣ ZΩHΣ KAI THΣ TEXNHΣ TOY, ΞEKINΩNTAΣ AΠO TA ΠAIΔIKA TOY XPONIA. TO BIBΛIO ΣYNOΔEYETAI AΠO ΣΠANIO ΦΩTOΓPAΦIKO YΛIKO AΠO TO APXEIO TOY ΠOIHTH. MEPIKEΣ AΠO TIΣ ENOTHTEΣ TOY BIBΛIOY:"OI ΓONEIΣ MOY.